Przetargi

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań.

Projekt numer: RPPK.01.02.00-18-0011/20

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Postępowanie w sprawie: Zakup dotyczy współrzędnościowej maszyny pomiarowej z funkcją skaningu w ramach podzadania 1 (110): Współrzędnościowa maszyna pomiarowa z funkcją skaningu o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 5 – zwanej dalej Przedmiotem Zamówienia w ramach projektu pn. “Rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Termin składania ofert do: 2022-07-06

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116112