Przetargi

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań.

Projekt nr: RPPK.01.02.00-18-0011/20 – Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Postępowanie w sprawie: Zakup Frezarki wysokiej precyzji w ramach podzadania 1 (140): Frezarka wysokiej precyzji o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego nr 5/2023 w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych”. – ogłoszenie nr 2023-40636-162032

Termin składania ofert do: 2023-06-20, do godz. 09:00

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162032

Publikacja wyników: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/162032?sekcja=oferty

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekt nr: RPPK.01.02.00-18-0011/20 – Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Postępowanie w sprawie: Zakup Frezarki wysokiej precyzji w ramach podzadania 1 (140): Frezarka wysokiej precyzji o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego nr 4/2023 w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych”. – ogłoszenie nr 2023-40636-161064

Termin składania ofert do: 2023-06-12, do godz. 09:00

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161064

Aktualizacja z dn. 05.06.2023 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161064

Odpowiedź na Pytanie numer 1, data wysłania 2023-06-07, data opublikowania 2023-06-09 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161064?sekcja=pytania

Publikacja wyników: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/161064?sekcja=oferty

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekt nr: RPPK.01.02.00-18-0011/20 – Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Postępowanie w sprawie: Zakup dotyczy „Symulatora do badań odporności na zakłócenia elektromagnetyczne przewodzone wraz z oprogramowaniem sterującym i rejestrującym w ramach podzadania 2 (230): Symulator do badań odporności na zakłócenia elektromagnetyczne przewodzone wraz z oprogramowaniem sterującym i rejestrującym o parametrach nie gorszych niż wyszczególnionych w załączniku nr 5.”– zwana dalej Przedmiotem Zamówienia w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.” – ogłoszenie nr 2023-40636-160509

Termin składania ofert do: 2023-06-07, do godz. 09:00

 

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160509

Publikacja wyników: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/160509?sekcja=oferty

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Projekt nr: RPPK.01.02.00-18-0011/20 – Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Postępowanie w sprawie: Zakup dotyczy wytrząsarki z oprogramowaniem w ramach podzadania 1 (150): Wytrząsarka z oprogramowaniem o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 5 – zwana dalej Przedmiotem Zamówienia w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.”

Termin składania ofert do: 2022-05-15

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157608

Aktualizacja z dnia 09.05.2023 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157608

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie z dn. 2023-05-10 oraz 2023-05-12  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157608?sekcja=pytania

Informacja o unieważnieniu ogłoszenia nr: 2023-40636-157608 z dnia 09.05.2023:

Dokumentacja: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/157608?sekcja=oferty

Projekt nr: RPPK.01.02.00-18-0011/20 – Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Postępowanie w sprawie: Zakup dotyczy wytrząsarki z oprogramowaniem w ramach podzadania 1 (150): Wytrząsarka z oprogramowaniem o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 5 – zwana dalej Przedmiotem Zamówienia w ramach projektu pn. „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.” – wznowienie postępowania.

Termin składania ofert do: 2023-05-23, godz. 09:00

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158454

Pytania i odpowiedzi:

Odpowiedź na Pytanie nr 1,2,3 data wysłania 2023-05-17, data opublikowania 2023-05-18  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158454?sekcja=pytania

Publikacja wyników: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158454?sekcja=oferty