Przetargi

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań.

Projekt numer: RPPK.01.02.00-18-0011/20

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych.

Postępowanie w sprawie: Zakup podwozia samochodu transportowego do zabudowy o masie DMC do 3,5t.

Termin składania ofert do: 16.08.2021

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63260

Publikacja wyników: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/63260?sekcja=oferty

 

 

Postępowanie w sprawie: Zakup pieca rozpływowego w ramach podzadania 2 (220) Wieloprofilowy piec lutowniczy o parametrach wyszczególnionych w załączniku nr 5

Termin składania ofert do: 12.08.2021

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62789

Publikacja wyników: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/62789?sekcja=oferty

 

Postępowanie w sprawie: Zakup elementów kompozytowych

Projekt numer: RPPK.01.02.00-18-0011/20

Termin składania ofert do: 20.10.2021

Dokumentacja przetargowa: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74066

Publikacja wyników: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74066?sekcja=oferty