Projekty badawcze

 

 

Jednym z priorytetów firmy jest ciągły rozwój poprzez aktywny udział w pracach badawczych, związanych z nowymi technologiami. Prowadzimy współpracę z licznymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi, badawczymi oraz przemysłowymi. Wśród naszych partnerów krajowych znajdują się: Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Wrocławska, Politechnika Rzeszowska, Instytut Lotnictwa, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Politechnika Śląska.Kooperacja z tak renomowanymi centrami badawczo-rozwojowymi jest gwarantem transferu wiedzy i doświadczenia na najwyższym poziomie.

Obecnie EUROTECH Sp. z o.o. zaangażowana jest w realizacje następujących projektów:.

RPPK.01.02.00-18-0011/20 – Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego wspomagającego projektowanie oraz wdrożenia produktów i usług lotniczych

Przedmiotem projektu jest doposażenie zaplecza badawczego firmy EUROTECH.

CSJU-CS-GAM-AIR-2014-2015 – SAT-AM

SAT-AM to projekt badawczy finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu CLEAN SKY 2. W efekcie prowadzonych badań rozwijane będą nowe technologie wytwarzania konstrukcji lotniczych.

POIR.01.02.00-00-0018/15- IDAAS

Przedmiotem projektu jest opracowanie wysoko zaawansowanego i w pełni automatycznego systemu antykolizyjnego dla małych lub bezzałogowych statków powietrznych.

INNOLOT/I/3/NCBR/2013 – HybriDrive

 Przedmiotem projektu realizowanego w ramach programu INNOLOT jest opracowanie technologii hybrydowego zespołu napędowego do lekkich lub bezzałogowych statków powietrznych.