KONGRES 590- WIZYTA PREZYDENTA RP

Podczas tegorocznej edycji Kongresu 590 wizytę na stoisku Eurotech złożył Pan Prezydent Andrzej Duda oraz Pan Marszałek Władysław Ortyl. Kongres 590 był wspaniałą okazją do wymienienia poglądów i spostrzeżeń. W tym roku największą uwagę poświęcono sprawom związanym z sytuacją za naszą wschodnią granicą, współpracy z Ukrainą oraz kwestiom obronności kraju.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/prezydent-rp-na-kongresie-590-w-rzeszowie,61325

https://twitter.com/prezydentpl/status/1593590781218021379

https://www.facebook.com/photo/?fbid=506301674865297&set=pcb.506301864865278