International Astronautical Congress, Paris 2022

Coroczna konferencja IAC była dobrą okazją do zaprezentowania zdolności produkcyjnych firmy EUROTECH, które w przyszłości mogą mieć zastosowanie w sektorze kosmicznym.
Wspólne stoisko pod patronatem POLSA cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy za wsparcie finansowe wyjazdu funduszom unijnym i Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.