Przetargi

Znajdą tu Państwo informacje o aktualnie prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i niepublicznych oraz o wynikach postępowań.

 

Nr spawy: 9/2019

Postępowanie w sprawie: Dostawa urządzeń radiowych na potrzeby badań w locie systemu antykolizyjnego z podziałem na 2 zadania w ramach projektu pn. „System wykrywania obiektów i unikania kolizji dla małych lub bezzałogowych statków powietrznych”

Termin składania ofert: do 14.11.2019r.

Dokumentacja przetargowa:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe 9/2019

 

 

Nr spawy: 7/2019

Postępowanie w sprawie: Zakup urządzeń do instalacji pomiarowej systemu antykolizyjnego z podziałem na 5 zadań w ramach projektu pn. „System wykrywania obiektów i unikania kolizji dla małych lub bezzałogowych statków powietrznych”

Termin składania ofert: do 04.11.2019r.

Dokumentacja przetargowa:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zapytanie ofertowe 7_2019